Show simple item record

Metodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČR

dc.contributor.authorKapitulčinová, Dana
dc.contributor.authorJelínková, Zuzana
dc.contributor.authorHavránek, Miroslav
dc.contributor.authorZvěřinová, Iva
dc.contributor.authorWeinzettel, Jan
dc.date.accessioned2024-04-29T10:40:43Z
dc.date.available2024-04-29T10:40:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14178/2428
dc.description.abstractMetodický dokument popisuje výběr indikátorů dopadu na životní prostředí pro potraviny a jejich agregaci do jednoho integrovaného indikátoru environmentálního dopadu, tzv. Nutriční stopy. Funkční jednotkou je jedna porce pokrmu a uvedeny jsou také výživové hodnoty s ohledem na zdraví. Dokument obsahuje teoretické ukotvení a popis postupu výpočtu Nutriční stopy. Na základě pilotního testu konceptu v praxi jsou navrženy metodické postupy pro jeho využití a to zejména v oblasti vzdělávání (EVVO a VUR).cs
dc.description.abstractThe methodological document describes the selection of environmental indicators for food items integrated in a single indicator of environmental impact, so-called Nutritional Footprint. The functional unit is one portion of a meal and nutritional values with respect to health are also provided. The document includes theoretical grounding and description of the Nutritional Footprint calculation. Based on a pilot testing of the concept methodological approaches to its practical use are suggested, especially for its use in education (EE and ESD).en
dc.language.isocs
dc.rightsCreative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 CZcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 CZen
dc.titleMetodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČRcs
dcterms.accessRightsopenAccess
dcterms.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/legalcode
dc.date.updated2024-04-29T10:40:43Z
dc.subject.keywordNutriční stopacs
dc.subject.keywordživotní prostředícs
dc.subject.keywordvýživa a zdravícs
dc.subject.keywordvzdělávání a osvětacs
dc.subject.keywordNutritional Footprinten
dc.subject.keywordenvironmenten
dc.subject.keywordnutrition and healthen
dc.subject.keywordeducationen
dc.relation.fundingReferenceinfo:eu-repo/grantAgreement/TA0/TD/TD03000150
dc.date.embargoStartDate2024-04-29
dc.type.obd129
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.obd534982
dc.identifier.rivRIV/00216208:11690/18:10367328
dc.subject.rivPrimary10000::10500::10511
dc.identifier.methodInternalIDTD03000150-2017V003
dc.identifier.methodReferenceNumberMŽP/2018/320/94
dc.description.methodTechnicalParametersMetodický dokument popisuje výběr indikátorů dopadu na životní prostředí pro potraviny a jejich agregaci do jednoho integrovaného indikátoru environmentálního dopadu, tzv. Nutriční stopy. Funkční jednotkou je jedna porce pokrmu a uvedeny jsou také výživové hodnoty s ohledem na zdraví. Dokument obsahuje teoretické ukotvení a popis postupu výpočtu Nutriční stopy. Na základě pilotního testu konceptu v praxi jsou navrženy metodické postupy pro jeho využití a to zejména v oblasti vzdělávání (EVVO a VUR).
dc.description.methodEconomicParametersHlavním přínosem výsledku je přenesení konceptu Nutriční stopy ze zahraničí do českého prostředí jako podklad pro vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelné spotřeby potravin. Na základě metodiky již vznikl nový vzdělávací nástroj - webová aplikace Nutriční stopy, který je dostupný široké veřenosti. Socio-ekonomické přínosy metodiky tedy mohou být značné, avšak těžko monetárně vyčíslitelné.
dc.date.methodCertified2018-02-02
dc.description.methodCertifyingBodyMinisterstvo životního prostředí
dc.description.methodResultUsageC
uk.faculty.primaryId131
uk.faculty.primaryNameCentrum pro otázky životního prostředícs
uk.faculty.primaryNameEnvironment Centreen
uk.department.primaryId131
uk.department.primaryNameCentrum pro otázky životního prostředícs
uk.department.primaryNameEnvironment Centreen
dc.title.translatedMethodology for calculating Nutritional Footprint and its practical use in the Czech Republicen
dc.type.obdHierarchyCsMETODIKA, POSTUP::certifikované postupy::certifikovaná metodikacs
dc.type.obdHierarchyEnMETHODOLOGY, PROCEDURE::certified procedures::certified methodologyen
dc.type.obdHierarchyCode129::151::146en
uk.displayTitleMetodika stanovení Nutriční stopy a její praktické využití v podmínkách ČRcs
uk.displayTitle.translatedMethodology for calculating Nutritional Footprint and its practical use in the Czech Republicen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record