Recent Submissions

 • Learning Support Systems: A Practical Guide to E-learning at CU 

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Ovesleová, Hana

  ;

  Posavec-Malok, Dean

  ;

  Javůrková, Jana

  ;

  Polášková, Alexandra

  ;

  Pěnička, Jaroslav

  ;

  Nikl, Tomáš

  ;

  Fuglík, Viktor

  ;

  Švejda, Vít

  ;

  Moravcová, Alžběta

  2024

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

  This guide introduces the e-learning support tools that are used most frequently at Charles University and that you may encounter during your studies. It will also help you to avoid the most common obstacles associated ...

 • Electronic Resources : A Practical Guide to the ER at CU 

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Dorážková, Lucie

  ;

  Nesvatbová, Hana

  ;

  Panchártek Suchá, Lucie

  ;

  Světelská, Hana

  ;

  Šíchová, Radka

  ;

  Škopan, Denis

  2024

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

  This guide provides an overview of Electronic Resources (ER), a collective term encompassing a wide array of electronic information resources available online, including electronic books, journals, databases, and tools ...

 • Systémy pro podporu výuky - Praktický průvodce e-learningem na UK 

  Learning support systems – Practical guide to elearning at CU

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Ovesleová, Hana

  ;

  Posavec-Malok, Dean

  ;

  Javůrková, Jana

  ;

  Polášková, Alexandra

  ;

  Pěnička, Jaroslav

  ;

  Nikl, Tomáš

  ;

  Fuglík, Viktor

  ;

  Švejda, Vít

  ;

  Moravcová, Alžběta

  2024

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

  Příručka vám v několika kapitolách představí nejčastěji využívané nástroje pro podporu e-learningu na Univerzitě Karlově, se kterými se během studia můžete setkat, a pomůže vám vyvarovat se nejčastějších překážek spojených ...

 • Elektronické informační zdroje – Praktický průvodce EIZ na UK 

  Electronic Resources – A practical guide to the ER at CU

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Dorážková, Lucie

  ;

  Nesvatbová, Hana

  ;

  Panchártek Suchá, Lucie

  ;

  Světelská, Hana

  ;

  Šíchová, Radka

  ;

  Škopan, Denis

  2024

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

  Tento průvodce poskytuje ucelený přehled elektronických informačních zdrojů (EIZ), což je souhrnný pojem zahrnující širokou škálu elektronických informačních zdrojů dostupných online, včetně elektronických knih, časopisů, ...

 • How Do People Help Each Other with Digital Technologies: Techhelp Study in the Czech Republic 

  article in reviewed proceedings

  restricted access

  accepted version

  Custom Licence Icon

  Jarolímková, Adéla

  ;

  Lipková, Helena

  ;

  Drobíková, Barbora

  2022

  ,

  Cham

  ,

  Springer

  ,

  Information Literacy in a Post-Truth Era

  Global TechHelp Networks is an international study that focuses on finding out the ways people help each other with digital technologies in different countries and cultural settings. This paper presents the results of the ...

 • Methodological guidelines for open access and self-archiving at Charles University : Methodological guidelines for users 

  Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově : Metodika pro uživatele

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Řihák, Jakub

  ;

  Horecká, Anna

  ;

  Kouklík, Ondřej

  ;

  Drtinová, Valentýna

  2022

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

  Methodological guidelines for open access and self-archiving at Charles University : Methodological guidelines for users is a document intended for users of the OBD module, who are storing and making the research output ...

 • Standard ochrany půdy v dodavatelských řetězcích 

  Supply chain soil sustainability standard

  uncertified methodology

  embargoed access

  published version

  Custom Licence Icon

  Frouz, Jan

  ;

  Kotecký, Vojtěch

  ;

  Frouzová, Jaroslava

  ;

  Čemus, Vojtěch

  ;

  Peterková, Alena

  ;

  Kotábová, Agáta

  2022

  Standard udržitelného hospodaření s půdou pro dodavatelské řetězce podniků. Standard slouží coby dobrovolný instrument k managementu firemní udržitelnosti ve Scope 3.

 • Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově : Metodika pro koordinátory open access 

  Methodological guidelines for open access and self-archiving at Charles University : Methodological guidelines for open access coordinators

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Řihák, Jakub

  ;

  Horecká, Anna

  ;

  Kouklík, Ondřej

  ;

  Drtinová, Valentýna

  2022

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

  Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově : Metodika pro uživatele je dokument určený pro koordinátory open access, kteří v modulu OBD systém IS Věda zajišťují kontrolu a schvalování výsledků určených k ...

 • Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově : Metodika pro uživatele 

  Methodological guidelines for open access and self-archiving at Charles University : Methodological guidelines for users

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Řihák, Jakub

  ;

  Horecká, Anna

  ;

  Kouklík, Ondřej

  ;

  Drtinová, Valentýna

  2022

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

  Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově : Metodika pro uživatele je dokument určený pro uživatele systému OBD, kteří provádí uložení a zpřístupnění výsledku VaV v Repozitáři publikační činnosti UK ...

 • Schéma autoarchivace v Repozitáři publikační činnosti UK 

  Diagram of an autoarchival process in CU Research Publications Repository

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Hiřman, Matyáš

  2022

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

  Vizualizace procesu autoarchivace výsledku v Repozitáři publikační činnosti UK.

 • Metodika bezpečného nakládání s výzkumnými daty 

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Jindra, Jan

  ;

  Hostek, František

  ;

  Potužník, František

  2023

  Metodika popisuje pravidla bezpečného nakládání s výzkumnými daty

 • Methodological Guidance on Data Security 

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Jindra, Jan

  ;

  Hostek, František

  ;

  Potužník, František

  2023

  Methodological Guidance describes the rules of the research data security

 • Methodological guidelines for open access and self-archiving at Charles University : Methodological guidelines for open access coordinators 

  Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově : Metodika pro koordinátory open access

  uncertified methodology

  open access

  draft

  Creative Commons License Icon

  Creative Commons BY Icon

  Řihák, Jakub

  ;

  Horecká, Anna

  ;

  Kouklík, Ondřej

  ;

  Drtinová, Valentýna

  2022

  ,

  Praha

  ,

  Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

  Methodological guidelines for open access and self-archiving at Charles University : Methodological guidelines for open access coordinators is a document intended for CU employees (open access coordinators) who, in the OBD ...