Recent Submissions

 • Standard ochrany půdy v dodavatelských řetězcích 

  Supply chain soil sustainability standard

  uncertified methodology

  embargoed access

  published version

  Custom Licence Icon

  Frouz, Jan

  ;

  Kotecký, Vojtěch

  ;

  Frouzová, Jaroslava

  ;

  Čemus, Vojtěch

  ;

  Peterková, Alena

  ;

  Kotábová, Agáta

  2022

  Standard udržitelného hospodaření s půdou pro dodavatelské řetězce podniků. Standard slouží coby dobrovolný instrument k managementu firemní udržitelnosti ve Scope 3.