Recent Submissions

  • Standard ochrany půdy v dodavatelských řetězcích 

    Frouz, Jan; Kotecký, Vojtěch; Frouzová, Jaroslava; Čemus, Vojtěch; Peterková, Alena; Kotábová, Agáta (2022)
    Standard udržitelného hospodaření s půdou pro dodavatelské řetězce podniků. Standard slouží coby dobrovolný instrument k managementu firemní udržitelnosti ve Scope 3.