Show simple item record

Aristotelés o studu a ctnosti

dc.contributor.authorSynek, Stanislav
dc.date.accessioned2024-02-21T10:10:54Z
dc.date.available2024-02-21T10:10:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14178/2259
dc.description.abstractČlánek se zabývá problematickými aspekty Aristotelova pojetí studu (aidós) a jeho vztahem ke ctnosti. Stud je Aristotelem na jedné straně představen jako specifická emoce (pathé), na straně druhé však zároveň jako "střednost" (mesotés), která je sice za určitých okolností chvályhodná, nelze ji však zvát ctností (areté). Článek se nejprve zaměřuje na vztah mezi studem a záměrnou volbou (prohairesis) a v návaznosti na to pak interpretuje rozlišení mezi "pozitivní" touhou po cti (timé), jejíž nejlepší podobou jsou velkomyslnost (megalopsychia) a ctižádost (filotimia), a "negativním" strachem z hanby (adoxia), jenž se projevuje právě jako stud. Střednost ve studu je pak představena jako smíšená afektivní dispozice (hexis pathétiké) nezávislá na záměrné volbě v kontrastu k uměřenosti jako smíšené dispozici prohairetické, kterou od volby oddělit nelze.cs
dc.description.abstractThe article focuses on problematic aspects of Aristotle's view on shame (aidós) and its relation to virtue. On one hand, Aristotle counts shame among emotions (pathé), and on the other he discusses it as a mean (mesotés) or state (hexis) that is not a virtue, yet still praiseworthy in certain conditions. After an analysis of relation between shame and choice (prohairesis), the article distinguishes between a positive desire of honor (timé), whose best expressions are to be found in magnanimity (megalopsychia) and love of honour (filotimia), and a negative fear of dishonour (adoxia), which is expressed in shame. Shame as a mixed affective disposition (hexis pathétiké) independent on choice (prohairesis) is then contrasted to continence (enkrateia) as a mixed prohairetic disposition that is inseparable from choice.en
dc.language.isocs
dc.relation.urlhttps://doi.org/10.5507/aither.2024.001
dc.rightsCreative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Internationalcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationalen
dc.titleAristotelés o studu a ctnostics
dcterms.accessRightsopenAccess
dcterms.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
dc.date.updated2024-04-02T08:10:41Z
dc.subject.keywordAristoteléscs
dc.subject.keywordstudcs
dc.subject.keywordctnostcs
dc.subject.keywordzáměrná volbacs
dc.subject.keywordčestcs
dc.subject.keywordvelkomyslnostcs
dc.subject.keywordctižádostcs
dc.subject.keywordhanbacs
dc.subject.keywordemocecs
dc.subject.keywordAristotleen
dc.subject.keywordshameen
dc.subject.keywordvirtueen
dc.subject.keywordchoiceen
dc.subject.keywordhonoren
dc.subject.keywordmegalopsychiaen
dc.subject.keywordfilotimiaen
dc.subject.keywordemotionsen
dc.relation.fundingReferenceinfo:eu-repo/grantAgreement/UK/COOP/COOP
dc.date.embargoStartDate2024-04-02
dc.type.obd73
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.doi10.5507/aither.2024.001
dc.identifier.eidScopus2-s2.0-85188830269
dc.identifier.obd644775
dc.subject.rivPrimary60000::60300::60301
dcterms.isPartOf.nameAither
dcterms.isPartOf.issn1803-7879
dcterms.isPartOf.journalYear2023
dcterms.isPartOf.journalVolume15
dcterms.isPartOf.journalIssue29
uk.faculty.primaryId120
uk.faculty.primaryNameFakulta humanitních studiícs
uk.faculty.primaryNameFaculty of Humanitiesen
uk.department.primaryId100034546983
uk.department.primaryNameKatedra filosofiecs
uk.department.primaryNameKatedra filosofieen
dc.title.translatedAristotle on Shame and Virtueen
dc.description.pageRange102-118
dc.type.obdHierarchyCsČLÁNEK V ČASOPISU::článek v časopisu::původní článekcs
dc.type.obdHierarchyEnJOURNAL ARTICLE::journal article::original articleen
dc.type.obdHierarchyCode73::152::206en
uk.displayTitleAristotelés o studu a ctnostics
uk.displayTitle.translatedAristotle on Shame and Virtueen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record